Bewust schrijven is bezield schrijven

Als je het verhaal van continuïteit doorziet,

realiseer je ja pas en ga je waarderen

dat leven een proces is van voortdurende schepping.

Taal kan ook iedere keer vernieuwd worden

vanuit blijvende verwondering.